Ing. Martina Gažarová, PhD.

Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre

Problematika zdravého životného štýlu a zdravého stravovania je dnes veľmi aktuálna. Množstvo rozličných moderných diét a inovačných postupov v technológii prípravy jedál by nám malo zaručiť zdravie a adekvátnu výživu. Avšak naplniť všetky kritéria zodpovedajúce racionálnej a telu vyváženej výživy vôbec nie je jednoduché. Zabezpečiť nutričné požiadavky organizmu si vyžaduje odborný prístup a predovšetkým zodpovednosť pri aplikácii výživy. Výživa predstavuje zložitý komplex procesov, ktoré sú pod vplyvom rôznych ovplyvniteľných i neovplyvniteľných faktorov. Uspokojiť optimálne nutričné potreby organizmu nie je vôbec jednoduché, hlavne pokiaľ ide o proces, ktorý si vyžaduje nielen výber správnych a zdravých surovín, ale aj ich synergickú vzájomnú kombináciu, správnu technologickú prípravu, vhodný čas konzumácie a v neposlednom rade vyváženosť a biovyužiteľnosť. Aby boli organizmu v rámci výživy poskytnuté všetky esenciálne látky, je potrebné, aby bol jedálny lístok konzumenta zostavený komplexne, zahŕňajúc raňajky až večeru. A práve takúto možnosť poskytuje spoločnosť „Zdravé časy“. Pestrosť, striedmosť, vyváženosť je motto nielen odborníkov pre výživu, ale aj Zdravých časov. Táto spoločnosť ponúka menu, ktoré spĺňa nároky aj tých najnáročnejších konzumentov a milovníkov nových, moderných, zdravých a veľmi chutných pokrmov. Veľmi pozitívne hodnotím možnosť objednávky komplexných a dobre zostavených celodenných menu, od raňajok po večeru, pričom nechýba ani vhodne doplnená desiata a olovrant. Súčasťou denného menu je aj zabezpečenie pitného režimu, nie však vo forme komerčných, presýtených a presladených nápojov, ale aj v tomto smere sa spoločnosť uberá zdravšou cestou. Oceňujem rozsiahlu pestrosť a neopakovateľnosť ponuky pokrmov nielen v rámci týždňa, ale aj mesiaca, čo je z dlhodobého hľadiska obrovský prínos. Stravovať sa vďaka Zdravým časom je dobrou voľbou, pretože ponúkajú skutočne zdravé, čerstvé, chutné, nutrične vyvážené jedlá, ktoré sú v kombinácii s vhodne zvolenou fyzickou aktivitou zárukou zdravého životného štýlu.