Fungovanie systému vratných zálohových obalov

Informácie a podmienky využívania systému vratných zálohových obalov.

  1. Vratné obaly je možné využiť pri objednávkach na 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (na kombinácii nezáleží, víkend sa nepočíta)
  2. Záloha za 1 ks skleneného obalu je 12 eur s DPH a záloha za tašku, v ktorej sa obaly distribuujú je 6 eur s DPH. Celková zálohová (vratná) cena bude teda vypočítaná z počtu sklenených obalov a tašky z jedného dňa.
  3. V prípade rôznych kombinácií stravovania počas doby objednávky sa záloha vypočíta z dňa, kedy bude doručených najviac sklenených obalov
  4. Deň pred posledným dňom objednávky vás budeme kontaktovať za účelom získania informácie: 
    b) ukončenie objednávky – vrátime vám zálohu a na posledný deň dostanete stravu v EKO kompostovateľných obaloch 
    a) predĺženie objednávky – pokračujete v doručovaní v sklenených obaloch

Podmienky vrátenia zálohy:

  1. Pre vrátenie zálohy je zákazník povinný odovzdať všetky dodané sklenené obaly a tašky čisté, umyté, nezapáchajúce a nepoškodené. V opačnom prípade stráca zákazník nárok na vrátenie zálohovej platby, resp. bude mu vrátená len čiastka za správne odovzdané vratné obaly a tašky
  2. Zákazník je povinný odovzdávať všetky dodané sklenené obaly a tašky čisté, umyté, nezapáchajúce a nepoškodené pri každom nasledujúcom doručení stravovania, tzn. každý deň počas trvania objednávky.

Dôležitá informácia:

    V prípade, že máte v kombinácii aj večeru, je ideálne začať stravovanie práve ňou, tzn. po doručení kuriérom (pri večernom rozvoze) začať hneď večerou aby ste na nasledujúci deň bez problémov odovzdali všetky obaly.

Vaše Zdravé časy