doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF

Volám sa Nora Halmová a už vyše „štvrťstoročie“ pôsobím na Katedre telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre. V minulosti som sa aktívne venovala modernej gymnastike,  pomáhala pri príprave na súťaže vo fitnes a v športovom aerobiku,  takže šport a s ním súvisiaca správna výživa ma sprevádzala a sprevádza po celý môj život. V mojej pedagogickej praxi a vedeckej činnosti sa  venujem správnej výžive a riešeniu problematiky obezity u detí a dospelých. Správne sa stravovať, vyznať sa v zdravej výžive  a tzv. ušiť si ju na mieru, nie je vôbec jednoduché. Často robíme chyby, ktorými môžeme docieliť opačný účinok ako je napr. priberanie, prípadne nežiaduce chudnutie.

Ako si jednoducho  pomôcť a nič nepokaziť? Vyskúšajte Zdravé časy a ponuky ich denných menu.

Prednedávnom som vyskúšala celotýždenné menu a môžem len vrelo odporúčať. Menu je pripravované odborníkmi, ktorí sa venujú športu úzko spätým so zdravou a správnou výživou. Denné menu v Zdravých časoch je absolútne vyvážené z pohľadu požiadavky dennej potreby makro a mikronutrientov. Je veľmi pestré a to čo je na tom najlepšie – je veľmi chutné a pri voľbe celodenného menu nebudete vôbec hladní J.  Je ideálne pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo a pestro stravovať, ale nemajú čas na dlhú prípravu, či sú to vyťažení manažéri, mamičky na materskej, športovci a športovkyne... Jednotlivé porcie sú absolútne kaloricky a chuťovo vyvážené.

Iba vyvážená a pestrá strava však nie je zárukou zdravého spôsobu života. Veľkou mierou sa na ňom podieľa dostatočná a vhodná pohybová aktivita. Pri spojení ponuky menu v Zdravých časoch   a dostatku pohybu môžete docieliť, že  budete  zdravší, plní energie, budete redukovať hmotnosť (vlastná skúsenosť - 0,75 kg za týždeň), pomôže vám odbúrať stres, zlepšiť spánok a určite zvýšiť pracovný výkon. Na stránkach Zdravecasy.sk vám budeme pravidelne ponúkať cvičenia, ktoré môžete vykonávať doma, bez trénera, ktoré zvládnete aj bez predchádzajúcich skúseností s cvičením.