Cvičenie na doma s mopom

Cvičenia zamerané na nohy, zadok, stred tela, chrbát a ramená

Pred každým cvičením je dôležité, aby ste sa zahriali a rozcvičili. Ak cvičíte doma, urobte 100 výskokov znožmo (ako keby ste preskakovali švihadlo). Ak nevládzete, dajte si prestávku po každých 25-tich preskokoch. Pridajte 20 skokov do podrepu rozkročného, vysoký skipping (beh s pokrčenými kolenami aspoň v úrovni bokov). Na záver zahriatia urobte 10 drepov, ak ste v dobrej kondícii, pridajte výskoky z drepu. Rozcvičte sa tzv. od hlavy až po päty,  vykonávajte hmity pažami, nohami, krúženia...

Ak máte pocit, že ste dostatočne rozcvičení, pustite si motivujúcu hudbu a  môžete začať s cvičením J

Začínajte pomaly a snažte sa vykonávať cvičenie technicky správne, aby ste si neublížili a aby cvičenie malo ten účinok, na čo je určené!!!

Počet opakovaní zvoľte podľa vašej  aktuálnej kondície tak, aby ste vládali technicky správne vykonať aj posledné opakovanie v jednotlivých cvičeniach. Skúste začať 4x na každú nohu pažu, stranu...)  a postupne počet zvyšujte, až sa dostanete na 12 opakovaní na každú nohu (pažu, stranu)...

Ak si na tom kondične dobre, môžeš pri cvičení využívať časový limit. Napr. 20sek cvičíš, 20sek oddych;  20sek cvičíš, 15sek oddych alebo 30 sek cvičíš 15sek oddych.

Pri každom cvičení vám poskytneme zrozumiteľný popis.

Sledujte sa. Ak ste veľmi červení v tvári a nevládzete pri cvičení rozprávať, znížte rýchlosť vykonávaných cvičení, prípadne počet opakovaní. Toto pravidlo dodržujte stále.Zdroj: (Športový edukátor, 1/2019)